porzeczka czarna, maliny, aronia porzeczka czarna, maliny, aronia

Koszt produkcji porzeczki

Kalkulacje opracowano według cen z okresu kwiecień 2002 rok. Jest to fragment z iinformatora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Porzeczka czarna - 1 ha - plon 4t/ha - zbiór kombajnem
Koszt założenia plantacji w stosunku do 1-go roku: 695,20 zł
Nawożenie:
obornik 40 t x 50,00 zł /10 lat 200,00 zł
wapno 3 t x 82,00 zł /10 lat 24,60 zł
P 150 kg x 2,00 zł /10 lat 30,00 zł
K 200 kg x 2,03 zł /10 lat 40,60 zł
sadzonki 4000 szt. x 1,00 zł /10 lat 400,00 zł
Koszt plantacji owocującej: 1019,41 zł
Nawożenie:
N 60 kg x 1,91 zł 114,60 zł
K 80 kg x 2,03 zł 162,40 zł
Środki ochrony roślin:
Azotop 50 WP 3,0 kg x 35,00 zł 105,00 zł
Dithane M-45 4,5 kg x 22,00 zł 99,00 zł
Punch 400 EC 0,112 l x 992,00 zł 111,10 zł
Pirimor 50 DG 0,75 kg x 129,00 zł 96,75 zł
Basta 150 SL 3,0 l x 77,00 zł 231,00 zł
Sumithion Super 1,125 l x 88,50 zł 99,56 zł
Zbiór kombajnowy - usługa 4000 kg x 0,50 zł 2000,00 zł
Koszt eksploatacji sprzętu uprawowego 287,70 zł
Koszt eksploatacji ciągnika 95 cng x 15,40 zł 1463,00 zł
Podatek gruntowy + świadczenia 306,10 zł
Praca 210 rbg x 6,17 zł 1295,70 zł
Razem koszty pośrednie 7067,11 zł
Koszty ogólnogospodarcze 20% 1154,28 zł
Koszty całkowite 8221,39 zł
Koszt produkcji 1 kg porzeczki czarnej -2,05 zł
Kazimierz Rejman | Czarna 61, 37-125 Czarna | tel: 17 7715202 | porzeczkomania@poczta.onet.pl