porzeczka czarna, maliny, aronia porzeczka czarna, maliny, aronia

Aronia

Zalety:

Aronia ma małe wymagania glebowe - wystarczają jej gleby nawet klasy V, dobrze rośnie na kompleksach połąkowych, gdzie innym krzewom przeszkadzałby okresowy nadmiar wody. Odporność na choroby grzybowe i brak dotychczas poważniejszych szkodników tej rośliny pozwala zakładać ekologiczne plantacje aronii. Ryzyko niepowodzenia jest prawie równe zeru, bo koszty uprawy aronii są najniższe ze wszystkich roślin sadowniczych.

Zakładanie plantacji:

Zakładając ekologiczną plantację aronii należy wiedzieć, że o powodzeniu uprawy decydują trzy podstawowe elementy:

  • przygotowanie gleby przed sadzeniem
  • materiał nasadzeniowy
  • niedopuszczenie do zachwaszczenia

Gleba przed posadzeniem plantacji powinna byc starannie przygotowana. najlepiej rok przed założeniem plantacji dwukrotnie zastosować mieszanki okrywowe (gorczycę, bobowate) do przyorania. Jesienią należy pole głęboko przeorać i wyrównać.

Od materiału nasadzeniowego, jakiego użyjemy zależy kiedy zacznie się jej owocowanie,a także wydajność oraz możliwość mechanicznego zbierania owoców. Należy używać materiału rozmnożonego wegetatywnie i pochodzącego tylko ze sprawdzonych materiałów. Dzięki temu plantacja będzie zdolna do owocowania w pierwszym roku po posadzeniu, a w pełni owocowania ( 3, 4 rok po założeniu) pozwoli uzyskać pełny plon, pokrój krzewów będzie wyrównany, bez tendencji do nadmiernego wzrostu, a pędy równo obłożone owocami.

Chwasty:

na plantacjach ekologicznych chwasty trzeba zwalczać mechanicznie. dostosowując zabiegi i rodzaj uprawy międzyrzędzi do klasy gleby, głębokości wody gruntowej i kątów nachylenia pola. Na trenach nizinnych, na glebach od III do V klasy można przez pierwszy rok lub nawet dwa lata pozostawiać czarny ugór na całej powierzchni spulchniając międzyrzędzia mechanicznie, a pasy przy krzewach opielać mechanicznie. W kolejnych latach międzyrzedzia należy zadarnić mieszanką okrywową z traw lub wysiać białą koniczynę.

Plantacja pod zbiór kombajnowy:

Każda większa plantacja aronii powinna zostać posadzona w rozstawie 4m x 0.6-07m tzn być przygotowana do zbioru mechanicznego. Z roślin posadzonych w takim zagęszczeniu owoce można zebrać zarówno ręcznie, jak i mechanicznie. na plantacji, na której rośliny posadzono rzadko, np. w rozstawie 4m x 1,5m, przy zbiorze mechanicznym kombajn będzie szarpał i niszczył krzewy. Do sadzenia większych plantacji najlepiej używać sadzarek. Pozwalają na szybkie sadzenie roślin, bez konieczności skracania ich systemu korzeniowego.

Informacje zaczerpnięte z czasopisma "Hasło ogrodnicze" 06/2006

Mój osobisty komentarz co do rozstawu nasadzeń aronii to ok 0,6m, ponieważ żadsze nasadzenie powoduje rozrastanie się gałęzi wzdłuż rzędu a to znacznie utrudnia zbiór maszynowy.

Przykład mojego nasadzenia:

Sadzenie sztobrów

Sadzenie sztobrów

 

Plantacja mojego znajomego:

Odpowiednie modyfikacje kombajnu w celu przystosowania go do zbioru aronii

 

 

Poniżej film nakręcony podczas mechanicznego zbioru.Jeżeli chcesz zapisać film na dysk kliknij tutaj: zbiór aronii

Zbiór Aronii na YouTube


Karczowanie Aronii

Kazimierz Rejman | Czarna 61, 37-125 Czarna | tel: 17 7715202 | porzeczkomania@poczta.onet.pl